Jogbölcselet (2018)Záróvizsgakérdések

Nagy Zsolt: Metszetek a jogásztársadalomról

Badó Attila: A laikus bíráskodás létjogosultságának korlátairól a tudományos vizsgálatok tükrében

Badó Attila: Eugen Ehrlich és a jogszociológia

Szabó Miklós: A jogdogmatika előkérdéseiről

Nagy Tamás: Josef K. nyomában

 

A jogi szaknyelv terminológiai és oktatási kihívásai

2018. október 29.

Konferencia

Időpont: 2018. november 16. (péntek) 9.30–12.50

Helyszín: Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar

6720 Szeged, Tisza L. krt. 54.

 

Bővebben lásd az alábbi linken.


 

 

Angolul, németül tudó jogászok, más diplomások figyelmébe

 

Vietnámban járt karunk delegációja

 

Márciusi vendégelőadások az angol nyelvű képzésekben.

 

Interview with Asli Alkiş

2018. March 01.

(Péter Mezei) Which university are you coming from and what did you study at home?

(Aslı Alkış) I am coming from Istanbul and I studied law at Marmara University.

(PM) Why did you choose Szeged and what are you studying here in Szeged?

(AA) I chose Szeged because I wanted to earn my Master's Degree in English language and in International and European Law. Unfortunately, there is no chance to do that in my country. This is why I am studying on the International and European Trade and Investment Law Program in Szeged. At the same time I wanted to feel as if I were at home. As I thought, I find our culture, food, human relations and family life are quite similar. Moreover, I feel pretty comfortable with student-friendly prices of Szeged.

(PM) What are your plans for the future after you graduate in Szeged?

(AA) If I could get a chance I would like to continue my education as a PhD student.

(PM) What kind of memories will you bring home from Szeged?

(AA) I have a lot of memories here to bring home. First of all, I met people from all over the world and I got to know different cultures which broaden my horizons. For example, I hadn't experienced Christmas atmosphere before I came here which was fascinating for me. I didn't know what kürtős kalács or paprika is before I attended the festivals dedicated to them. I met lots of professors who are experts in their fields. I am glad we are studying law with different methods. Furthermore, I am looking forward to writing my thesis now. I really recommend that everybody who can afford it should study abroad once in a lifetime.Az Összehasonlító Jogi Intézet OTKA kutatási programjának eredményeként hamarosan megjelenik a Springer kiadó gondozásában az alábbi monográfia: http://www.springer.com/law/book/978-3-319-01215-5Az Intézetvezető köszöntője

Az Összehasonlító Jogi Intézet vezetőjeként köszöntök mindenkit. Bízom abban, hogy honlapunkon sok hasznos információt találnak látogatóink. Amennyiben nem elegendőt, akkor forduljanak bizalommal az intézeti munkatársakhoz, akik készséggel állnak rendelkezésükre. Kellemes böngészést kívánok!Prof. Dr. Badó Attila

Intézetvezető egyetemi tanár

 

Az Intézet küldetése

Az új évezred új kihívásokkal teli a magyar felsőoktatás, ezen belül a magyar jogászképzés számára is. A Szegedi Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Kara mindent megtesz annak érdekében, hogy ezen új kihívásoknak megfeleljen. Felhalmozott értékeink, egyediségünk, sajátos arculatunk megőrzése mellett arra is törekszünk, hogy bekapcsolódjunk abba az európai tudományos és oktatási közösségbe, melynek 2004 tavaszától hivatalosan is tagjai lettünk.

Az Összehasonlító Jogi Intézet ezen átfogó cél megvalósításában működik közre az összehasonlító jogtan és ahhoz kapcsolódó kurzusok oktatásával, illetve a Kar által kínált idegen nyelvű képzési programok gondozásával.

Jelenleg két idegen nyelvű kurzust gondozunk, ezek: Angolszász Jogi és Angol Jogi Szakfordítói Képzés (American Legal Expert’s Training) és a Német Gazdasági Jogi Képzés (Deutsches und Europäisches Wirtschaftsrecht). Ezen kívül a Karra érkező Erasmus-hallgatóknak és hazai érdeklődőknek Összehasonlító Jogi Képzés elnevezésű program keretében kínálunk kurzusokat angol, francia és német nyelven az összehasonlító jogtan alapjairól, a magyar, francia, német, angol és amerikai jogrendszerről, illetve az Európai Unió jogáról.

 

Az Intézet története

A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara 2003-ban új oktató-kutató egységet hozott létre az Összehasonlító Jogi Intézet elnevezéssel annak érdekében, hogy az összehasonlító jogi kutatásoknak nagyobb lehetőséget, a Karon folyó idegen nyelvű képzési programoknak pedig otthont adjon. Az Intézet létrehozása mellett a Kar az Összehasonlító Jogtan című kötelező tantárgy bevezetéséről is rendelkezett, hogy a nálunk végzett hallgatók átfogó ismeretekkel rendelkezzenek a világ és elsősorban Európa jogrendszereiről, mellyel későbbi munkájuk során elengedhetetlenül érintkezésbe kerülnek.

Az Intézetet megalakulása óta Prof. Dr. Badó Attila vezeti.