Tovább fejlődik a német jogi képzés a potsdami és szegedi egyetem együttműködésében

Új német oktatási programmal gazdagodik a német jogi iskola és szakfordítóképzés – erre vállalkozott a Potsdami Egyetem és a Szegedi Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Kara annak a megállapodásnak a keretében, amit június 30-án írt alá a Potsdami Egyetem képviseletében Detlev W. Belling jogászprofesszor és Rácz Béla általános rektorhelyettes.


A Potsdami Egyetem képviseletében június 29-től július 1-ig tett látogatást a szegedi egyetemen Detlev W. Belling professzor és Roswitha Schwerdtfeger dékáni hivatalvezető. A két egyetem jogi kara több mint egy évtizede sikeresen működik együtt a szegedi német jogi oktatás terén, ennek keretében immár közel 250 jogász sajátíthatott el jogi és szaknyelvi ismereteket, és számos hallgató folytathatott az együttműködés alapján tanulmányokat Németországban. A mostani látogatás célja az volt, hogy a korábban a két egyetem között megkötött együttműködési megállapodás talaján kialakított új német oktatási programot szerződésbe foglalják, illetve azt rögzítsék, hogy a Német Jogi és Szakfordítói Szakjogász/Szaktanácsadó képzés keretében megszerzett diplomát milyen feltételek mellett számítja be a német jogi diplomába a Potsdami Egyetem Jogi Kara. Mind az LL.M. cím (amely a Potsdami Egyetem magisterstudiumának elvégzésével szerezhető meg), mind pedig egy külföldi jogi diploma megszerzése nagyban segítheti a friss diplomások elhelyezkedését a hazai és uniós munkaerőpiacon.

Az új program három szemeszterből áll. A német jog három fő területét oktatják a német professzorok, és a magyar kollégák: polgári-, köz- és államjogot, és az ezekhez kapcsolódó szakfordítói ismereteket. Potsdamban egy bevezető kurzuson vehetnek részt a hallgatók, ahol a német nyelvtudás elmélyítése a cél. Végzéskor a szegedi egyetem egy posztgraduális diplomát ad a képzés résztvevőinek, amit megfelelő feltételekkel Potsdamban „szigorlatként” (Zwischenprüfung) ismernek el. Ezt a képesítést a szerződés alapján most Szegeden is megszerezhetik a hallgatók, és ezzel Potsdamban később államvizsgázhatnak.

Az eseményről készült cikk, és galéria az alábbi címen érhető el:

http://szegedma.hu/hir/szeged/2011/07/tovabb-fejlodik-a-nemet-jogi-kepzes-a-potsdami-es-szegedi-egyetem-egyuttmukodeseben-fotok.html