Amerikai joghallgató előadása karunkon

Az Összehasonlító Jogi Intézet 2008 és 2010 után 2012-ben harmadjára is vendégül látott egy
amerikai egyetemistát, aki szűkebb érdeklődési területéhez tartozó jogi kérdésről tartott előadást
az Amerikai jogi Szakértői Képzés, az Angolszász Jogi és Angol Jogi Szakfordítói Szakirányú
Továbbképzés, valamint az Állam- és Jogtudományi Kar által szervezett KAPU programban részt
vevő kínai hallgatók csoportjának.

Donald Stevens a University of Chicago harmadéves joghallgatójaként Boren ösztöndíjasként
érkezett Magyarországra, hogy a magyar nyelvi képességeit fejlessze. Ezzel egy időben felvette
a kapcsolatot Dr. Mezei Péterrel is, és szerzői jogi ismereteinek szélesítését is tervbe vette,
valamint vállalkozott arra, hogy az Egyesült Államok Szövetségi Legfelsőbb Bíróságának egy
rendkívül friss döntéséről workshop keretében számoljon be a hallgatóságnak. (Donald Boren
ösztöndíjával kapcsolatban lásd az alábbi cikket: http://www.law.uchicago.edu/news/recent-
graduate-member-class-2014-embark-prestigious-fellowships.) Donald 2012. november 19-én
látogatott Szegedre, s közel 20 főből álló hallgatóság előtt ismertette a Supreme Court Fisher
ügyben hozott döntését, mely a University of Texas egyetemi felvételi eljárással kapcsolatos
pozitív diszkriminációs gyakorlatával foglalkozott. A két órás foglalkozás keretében a magyar és
a kínai hallgatók és kollégák mindezeken túl betekintést nyerhettek a Supreme Court „affirmative
action” témakörében kidolgozott joggyakorlatába és érvkészletébe.