A MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézet Tanácstermében 2014. április 23-án került sor az SZTE ÁJK Összehasonlító Jogi Intézet által koordinált kutatási program eredményeinek bemutatására. A bírói függetlenség és a tisztességes eljárás összehasonlító vizsgálatának elemzését összegző tanulmánykötetet a Springer kiadó jelentette meg :

Badó Attila (szerk.): Fair Trial and Judicial Independence. Hungarian Perspectives  (Springer, Cham – Heidelberg – New York – Dordrecht – London, 2014.)

A kötet Paczolay Péter, az az Alkotmánybíróság elnöke, és Hack Péter tanszékvezető egyetemi docens (ELTE) értékelte, a moderátori feladatot Jakab András, a Jogtudományi Intézet igazgatója látta el.