COMPARATIVE LAW WORKING PAPERS


KÖSZÖNTŐ


Az Összehasonlító Jogi Intézet 2017 őszén útjára bocsátja Comparative Law Working Papers legújabb, elektronikus folyóiratát, amely az ún. working paper műfajba tartozik. A folyóirat célja, hogy gyűjtsön, rendszerezzen és elektronikus formában közre adjon minden olyan műhelytanulmányt, amelyek végső készültségi fokukat még nem érték el, ugyanakkor szerzőik szeretnék a kutatás haladási irányát és aktuális állását szélesebb publikummal is megismertetni, terjedelmi korlátok nélkül.

A Comparative Law Working Papers írásra bátorít és várja mindazon alkotó kedvű kutatók és szerzők születőfélben lévő munkáit, akik szeretnék a folyóirat által nyújtott előnyöket kihasználni.

A műhelytanulmányokat rövid, (5-8 soros) összefoglalóval együtt kérjük eljuttatni a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. , Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. és a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. e-mail címek valamelyikére.

Kiadja:

Összehasonlító Jogi Intézet
Állam- és Jogtudományi Kar
Szegedi Tudományegyetem
6721 Szeged, Bocskai utca 10-12.

Felelős kiadó: Prof. Dr. Badó Attila, intézetvezető egyetemi tanár

Felelős szerkesztők: Badó Attila, Mezei Péter és Harkai István

Szerkesztőbizottság: Badó Attila, Mezei Péter, Nagy Tamás, Samantha Cheesman, Harkai István

ISSN 2560-1911
Volume 1. No. 1. 2017:

Paul F. Campos (Ford.: Ormándi Kristóf, Phd hallgató, SZTE ÁJTK): Világi fundamentalizmus

Harkai István: A nemzetközi jog és a nagyhatalmi érdekek összecsapása Nyugat-Szaharában

Boaz Oyoo Were: Judicial independence as a contemporary challange: Perspectives from Kenya

Hallgatói tanulmányok:

Zsurzsa Zsolt: A bírák kiválasztásának összehasonlító elemzése


Volume 2. No. 1. 2018 - Hallgatói különszám:

Monostori Zsolt: A laikus bíráskodás összehasonlító vizsgálata

Nagy Botond: A bírák kiválasztásának összehasonlító vizsgálata

Salgó Nóra: A bírói függetlenség összehasonlító megközelítésben

Kálmán Viktória: Néprészvétel az igazságszolgáltatásban

Baya Amouri: La Cour Constitutionnelle Tunisienne

Nemes Nikolett: Az ügyészség helye az igazságzsolgáltatási rendszerben

Ancsa-Molnár Regina: A magyar jogi oktatás tantárgyai 1905-től napjainkig - Egy ideális hallgatói tanrend körvonalazása

Csirik Csilla: Jogászképzés és jogászi professziók Angliában

Tokár Laura Gréta: Jogászképzés és jogászi professzió Németországban

Visenyei Violetta: A jogászképzés és a jogászi professziók Magyarországon