COMPARATIVE LAW WORKING PAPERS


KÖSZÖNTŐ


Az Összehasonlító Jogi Intézet 2017 őszén útjára bocsátja Comparative Law Working Papers elnevezéssel elektronikus folyóiratát, amely az ún. working papers műfajba tartozik. A folyóirat célja, hogy gyűjtsön, rendszerezzen és elektronikus formában közre adjon minden olyan műhelytanulmányt, amelyek végső készültségi fokukat még nem érték el, ugyanakkor szerzőik szeretnék a kutatás haladási irányát és aktuális állását szélesebb publikummal is megismertetni, terjedelmi korlátok nélkül.

A Comparative Law Working Papers írásra bátorít és várja mindazon alkotó kedvű kutatók és szerzők születőfélben lévő munkáit, akik szeretnék a folyóirat által nyújtott előnyöket kihasználni.

A műhelytanulmányokat rövid, (5-8 soros) összefoglalóval együtt kérjük eljuttatni a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. , Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. és a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. e-mail címek valamelyikére.

Kiadja:

Összehasonlító Jogi Intézet
Állam- és Jogtudományi Kar
Szegedi Tudományegyetem
6721 Szeged, Bocskai utca 10-12.

Felelős kiadó: Prof. Dr. Badó Attila, intézetvezető egyetemi tanár

Felelős szerkesztők: Badó Attila, Mezei Péter és Harkai István

Szerkesztőbizottság: Badó Attila, Bencze Mátyás, Mezei Péter, Nagy Tamás, Samantha Cheesman, Harkai István

ISSN 2560-1911
Volume 1. No. 1. 2017:

Paul F. Campos (Ford.: Ormándi Kristóf, Phd hallgató, SZTE ÁJTK): Világi fundamentalizmus

Harkai István: A nemzetközi jog és a nagyhatalmi érdekek összecsapása Nyugat-Szaharában

Boaz Oyoo Were: Judicial independence as a contemporary challange: Perspectives from Kenya

Hallgatói tanulmányok:

Zsurzsa Zsolt: A bírák kiválasztásának összehasonlító elemzése


Volume 2. No. 1. 2018 - Hallgatói különszám:

Monostori Zsolt: A laikus bíráskodás összehasonlító vizsgálata

Nagy Botond: A bírák kiválasztásának összehasonlító vizsgálata

Salgó Nóra: A bírói függetlenség összehasonlító megközelítésben

Kálmán Viktória: Néprészvétel az igazságszolgáltatásban

Baya Amouri: La Cour Constitutionnelle Tunisienne

Nemes Nikolett: Az ügyészség helye az igazságzsolgáltatási rendszerben

Ancsa-Molnár Regina: A magyar jogi oktatás tantárgyai 1905-től napjainkig - Egy ideális hallgatói tanrend körvonalazása

Csirik Csilla: Jogászképzés és jogászi professziók Angliában

Tokár Laura Gréta: Jogászképzés és jogászi professzió Németországban

Visenyei Violetta: A jogászképzés és a jogászi professziók Magyarországon

Aslı Alkış: Introduction to European Data Protection Directive No. 95/6/EC

 

Volume 2. No. 2. 2018

Aslı Alkış: The legal framework and guidance on data protection under the European Data Protection Directive No. 95/46/EC

Nazmul Haque Tonmoy: The Paradigm of Judicial Independence in Common Law Countries and its Limitation in Developing Countries

Amjad Ashraf: The gold mine is hidden in the implement of effective competition law in Pakistan

Ormándi Kristóf: A honvédelem és a jog egyes kérdései a populáris kultúra szemszögéből

Hettinger Sándor: A vegyes jogrendszerek jellegadó vonásai Skócia, Dél-Afrika, Québec-tartomány és Louisiana állam példáján keresztül

Aslı Alkış: The new legal framework and a guide to the General Data Protection Regulation (GDPR) (2016/679)

Aslı Alkış: Introductory Guide to the General Data Protection Regulation (GDPR) (2016/679)

Nazmul Haque Tonmoy: How effective WTO in practice? What is its core activities and contribution to the development of international trade?


Volume 2. No. 3. 2018

Badó Attila-Lőrinczi János-Patyi Zsófia: A magyar joghallgatók preferenciáinak empirikus vizsgálata. Előzetes eredmények

Badó Attila - Feleky Gábor - Patyi Zsófia: A joghallgatók helyi önkormányzatokkal kapcsolatos jogtudat vizsgálatának táblázatos eredményei

Nazmul Haque Tonmoy: The absence of effective and enforceable competition policy in Bangladesh is a major obstruction of its rapidly growing economy, the political will to impelemt comptetion law is very limited, undermining the interest of consumers


Introductory Guide to the General Data Protection Regulation (GDPR) (2016/679)