A jogrendszerek világa


Társadalomtudományi alapismeretek

 

Összehasonlító jogtan

Összehasonlító jogtan gyakorlat:

Bevezetés a jogrendszerek világába
Bevezetés a jogrendszerek világába, Nemzetközi Tanulmányok és Politológia szak
Jogi asszisztens felsőfokú szakképzés

Összehasonlító európai alkotmánytan
közgazdálkodás és közpolitika szak, nappali tagozat

Fakultatív kollégiumok
Délszláv államok jogfejlődésének összehasonlító vizsgálata
Vallási és politikai konfliktusok a délszláv térségben
A balkáni országok jogrendszerének összehasonlítása
A horvát és magyar jogfejlődés összehasonlítása
Iszlám jog
A zsidó jogrendszer alapjai
A szláv államok joga
Szabad felhasználás a szerzői jogban
Írásszakértői ismeretek I-II.
Grafológia I. (rajzismeret)
Grafológia II. (írásismeret)
Az Európai Parlament akcióban
A szláv népek alkotmányainak és jogrendszereinek összehasonlítása
Vallási jogrendszerek (egyházjog, zsidójog és iszlám jog összehasonlítása)
A jugoszláv utódállamok szociális joga
A délszláv államok munkajogi szabályozásának összehasonlító vizsgálata
A szláv népek joga

Évfolyam- és szakdolgozati témák
Prof. Dr. Badó Attila - A laikus bíráskodás
Prof. Dr. Badó Attila - Az angolszász jogrendszerek összehasonlító vizsgálata
Dr. Mezei Péter - A kínai jogrendszer változásai 1976-tól
Dr. Mezei Péter - Az afrikai jogrendszerek fejlődése
Dr. Mezei Péter - Modern alkotmányok összehasonlító vizsgálata
Dr. Mezei Péter - Szabad felhasználás a szerzői jogban
dr. Bóka János - A szerződési jog egyes elemeinek összehasonlító vizsgálata
dr. Bóka János - A modern kínai jog egyes elemeinek leíró és összehasonlító vizsgálata
Dr. Heka László - Horvátország választójogi törvénye a gyakorlatban
Dr. Heka László - Szerbia választójogi törvénye a gyakorlatban
Dr. Heka László - Szlovénia választójogi törvénye a gyakorlatban
Dr. Heka László - Macedónia választójogi törvénye a gyakorlatban
Dr. Heka László - Bosznia-Hercegovina választójogi törvénye a gyakorlatban
Dr. Heka László - A délszláv államok választási törvényeinek összehasonlítása
Dr. Heka László - A nemzeti parlamentek és az európai integráció a délszláv államokban
Dr. Heka László - A horvát köztársasági elnök alkotmányos jogkörei a nemzetközi jogösszehasonlítás tükrében
Dr. Heka László - A szerb köztársasági elnök alkotmányos jogkörei a nemzetközi jogösszehasonlítás tükrében
Dr. Heka László - A szlovén köztársasági elnök alkotmányos jogkörei a nemzetközi jogösszehasonlítás tükrében
Dr. Heka László - A boszniai köztársasági elnök alkotmányos jogkörei a nemzetközi jogösszehasonlítás tükrében
Dr. Heka László - A macedón köztársasági elnök alkotmányos jogkörei a nemzetközi jogösszehasonlítás tükrében
Dr. Heka László - Az Alkotmánybíróság szervezetének és hatáskörének összehasonlítása a délszláv államokban
Dr. Heka László - Az állampolgári jogok országgyűlési biztosai
Dr. Heka László - A mentelmi jog és az összeférhetetlenség a délszláv államok parlamentjeiben
Dr. Heka László - Az ügyészség szervezete és hatásköre a délszláv államokban
Dr. Heka László - A bírói függetlenség a délszláv államokban
Dr. Heka László - Jugoszlávia alkotmányfejlődésének összehasonlító elemzése
Dr. Heka László - A déli szláv országok jogrendszereinek fejlődése a rendszerváltás után
Dr. Heka László - Horvátország és Szerbia jogfejlődése
Dr. Heka László - A délszláv államok hatályos alkotmányainak összehasonlítása
Dr. Heka László - A saria jog szerinti öröklés
Dr. Heka László - Az iszlám jog alkalmazása a Balkánon
Dr. Heka László - A saria jog szerinti bírósági eljárás
Dr. Heka László - A fatva intézménye és a mufti szolgálata a saria jogban